Man sleept Apple voor het gerecht en eist 10 miljard

Een man uit de Amerikaanse staat Florida heeft Apple aangeklaagd vanwege het kopiëren van zijn uitvinding. Later beter bekend geworden als de iPhone, iPod en iPad. Hij komt er wat laat mee, maar hij claimt dat Apple zijn vinding van een ‘Electronic reading Device’ (ERD) heeft gekopieerd. ‘In plaats van zelf zijn ideeën te ontwikkelen, kiest Apple er voor om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie uit de prullenbakken van anderen te vissen’, aldus Thomas Ross in zijn aanklacht. Hij eist ruim 10 miljard dollar van Apple. En 1,5 procent van alle toekomstige opbrengst uit de verkoop van die Apple-dingen. Waarom 10 miljard voor de beste niet voldoende is, weten wij ook niet, misschien is dat percentage als pensioenvoorziening…

Een beetje lastig is dat hij zegt een patent te hebben geregistreerd in 1992, maar dat hij in 1995 verzuimde om zijn (jaarlijkse) bijdrage te voldoen, waardoor de rechten vervallen. Pas na de introductie van de iPhone kwam hij weer in actie en spande een proces tegen Apple aan. Beetje lastig verhaal toch wel, voor de beste man…