Overwegingen bij sponsoring

Sedert vier jaar sponsoren wij de Deventer kinderboekenweek. Nu zijn er talloze projecten om te sponsoren, maar je moet een keuze maken. Dat hebben wij gedaan.

Wij sponsoren de Deventer kinderboekenweek omdat we een Deventer bedrijf zijn en omdat we ervan overtuigd zijn dat een betere samenleving begint bij kinderen die fantaseren, dromen, denken, spreken en lezen (zo u wilt in een andere volgorde). Samengevat: met een boek!

Het is niet lastig te veronderstellen dat kinderen van oerhollandse ouders met een mega-boekenkast meer lezen dan kinderen van nieuwe Nederlanders die helemaal geen geld hebben om zo af en toe een boek van 10 euro of meer te kopen. Bovendien: als je Turk bent, of Somaliër, is de gang naar de bieb niet zo vanzelfsprekend dan wanneer je Nederlander bent die daar in de ‘buggy’ al naartoe werd ontvoerd.

Om een lang verhaal kort te maken
We sponsoren de kinderboekenweek vooral omdat we willen dat kinderen die van huis uit niet in contact komen met de Nederlandse taal en boeken een stimulans krijgen. Daarom was het voor ons ook heel belangrijk dat alle activiteiten tijdens de kinderboekenweek gratis zouden zijn (dat was voorheen niet zo namelijk, je moest 7,50 euro per kind betalen!).

En dit jaar was het gratis, dat kinderboekenweekspektakel in Deventer. Vanmiddag was ik er er, om uit hoofde van sponsoring foto’s te maken. Heel leuk hoor, al die krioelende kinderen met hun belezen ouders in het kielzog. Maar wat blijkt: er staat geen enkele Turk of Somaliër op de foto! Laatst hoorde ik dat alleen al in de wijk Keizerslanden 41 nationaliteiten wonen.  Nou dat is fijn, maar daar heb ik vandaag niks van gezien, helaas, het was allemaal blond wat de klok sloeg.

En dat vind ik jammer. In 2012 wil ik ze wel bereiken. Hoe weet ik nog niet, dus als iemand een idee heeft, dan hoor ik dat graag.