Voor SCA Hygiene Products Nederland maken we een personeelsblad. Er zijn in het land meerdere kantoren en fabrieken (van noord tot zuid en oost tot west) en het blad draagt bij aan de onderlinge band. Door de vorm en aard van de artikelen is het blad een waardevolle toevoeging aan de interne communicatie die -uiteraard- ook via intranet plaatsvindt.

  • Project: personeelsblad
  • Werkzaamheden: vormgeving, opmaak, eindredactie, drukwerkbegeleiding
  • Klant: SCA Hygiene Products